Hmong News 1/9/2020 – Xov Xwm Tebchaws Asmesliskas

8


SUBSCRIBE ►
If you like our video, Click the Like Button!
For more news, check our Newscast playlist! ►

Like us on FaceBook:
Follows us on Twitter:
Visit our website for the latest news:

This is Hmong TV Network’s Newscast, broadcasted LIVE Monday to Friday at 8PM PST from our studio in Clovis, CA.

If you are interested in reaching a new audience, try advertising on our local TV station. We broadcast 24 hours of Hmong content on channel 32.6 in Fresno, CA. Contact us at 559-475-0045 or email us at advertise@hmongtvnetwork.com for more details.

If you are going to comment, keep in mind we reserve the right to remove any comments that contain threatening, hateful, offensive, derogatory, or obscene language.

Hmong TV Network, Inc.


Source: https://surnativa.com
Read more all post News : https://surnativa.com/news/
8 Comments
 1. Chia Xue Xiong says

  Hais xov xwm thov txhob siv lo lus no (yuam ) thiab (puas yog )

 2. Soua Chieng says

  peb hmoob yuav tau kawm peb lus thiab peb tus ntawv li luag lwm haiv neeg, peb thiaj yuav yog hmoob mus rau lub neej pem suab thiab luag thiaj yuav saib peb yog ib haiv neeg. tam sim no, peb tej tub ntxhais hmoob twb poob tej lus hmoob thiab ntawv hmoob lawm zuj zus lawm. peb twb muab lus Nplog thiab lwm haiv neeg tej lus siv dhau los ua lus hmoob lawm ntau heev. Piv Txwv: Dav Hlau= twb muab hu ua nyuj hoom. Tsheb = twb muab hu ua Luv Fais. Txoov Kav= twb muab hu ua Pathas. Etc…

 3. Christopher Xiong says

  This generation there are too many Hmong wake up from grass lands to become reporters make the Hmong’s world confuses. We do not know how these Hmong reporters have official authority certified from their training to be reporters nor it’s unofficials.

 4. Christopher Xiong says

  Hais txog ntawm cov neeg Hmoob uas sau Ntawv Hmoob es sau tsis raug lub ntsiab lus Hmoob thov mus kawm kho sau ntawv Hmoob kom sau meej vim yog sau ntawv Hmoob Tsis meej ua rau neeg Hmoob twb nyeem Tsis tau, Tsis nkag siab zoo es ho yuav sau tuaj nruab Nkim lub sij hawm rau hauv tej chaw tib neeg Tsis nrog yus muaj kev totaub dabtsis es puas muaj nuj nqe dabtsis.

 5. Christopher Xiong says

  Reply back to Neng Moua’s comments. Would you please correct your writing Hmong’s languages incorrectly, let inspect your writing comments before you post. Your comments have written incorrect Hmong’s words.

 6. Christopher Xiong says

  Hope this principal Hmong-American see farther in further away to the future. She will become a good role model to lead the community has quality life.
  Thanks for hearing from Miss. Vang become a principal in Madison, WI anyways.

 7. Shu Yang says

  👍🔔👍👍👍

 8. Neng Mua says

  Cas twb yog Hmoob TV qhauj tawm thoob ntiaj teb saib los tseem saub ntawv Hmoob tsis thwj li thiab.

  Yog YOV tua los YUAV tua maj?

Leave A Reply

Your email address will not be published.