Kỹ thuật cải tạo năng suất trùn nuôi trong vườn cao su 2020

2


Mọi nhu cầu tư vấn kỹ thuật nuôi trùn quế, mua phân trùn, sinh khối trùn quế giống, trùn thịt, các sản phẩm từ trùn quế ứng dụng trong nông nghiệp sạch…
Xin vui lòng liên hệ:
Vương trùn quế – 034 981 6802 hoặc 0777 816 802
Email: minhvuong.ninhthuan@gmail.com
Xin cảm ơn!
#vuongtrunque #phantrunque #dichtrunque #sinhkhoitrunque
=========================================================
Đăng Ký Theo Dõi Kênh Miễn Phí trang video nông nghiệp sạch và trùn quế :
Trang sách kỹ thuật nuôi trùn quế và ứng dụng trong nông nghiệp sạch TIẾNG VIỆT:
1-
Trang sách kỹ thuật nuôi trùn quế và ứng dụng trong nông nghiệp sạch – Tiếng Anh
( Version English ):
2-
Trang kiến thức chuyên ngành trùn quế – Cuộc cách mạng nuôi trùn quế tại Việt Nam:
3-
Trang thông tin về môi trường và nông nghiệp sạch – Nhóm thế hệ ưu tú :
4-
Trang thương mại các sản phẩm từ trùn quế:
5-
Trang kiến thức chuyên sâu xử lý phân heo tươi bằng trùn quế:
6-
Trang giớ thiệu quy trình sản xuất và nuôi trùn quế ở Củ Chi – Trùn Quế Thái Tuấn
7-
========================================
Trang blog trải nghiệm cá nhân – tác giả sách trùn quế Lê Minh Vương:


Source: https://surnativa.com
Read more all post Movie : https://surnativa.com/movie/
2 Comments
  1. Super Kem says

    Bạn ơi cho hỏi men mà mình trộn với phân bò là men tên j vậy và mua ở đâu vậy bạn và tỷ lệ trộn men như thế nào vậy bạn !!

  2. lươn giống dủng hằng says

    Trùn quế có bán không bạn

Leave A Reply

Your email address will not be published.