Vatican News phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

0


Vatican News phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá Giáo phận Vinh, và là chủ tịch Uỷ ban Mục vụ giới trẻ thuộc HĐGMVN về tông huấn Christus Vivit.


Source: https://surnativa.com
Read more all post News : https://surnativa.com/news/

Leave A Reply

Your email address will not be published.