Xov Xwm 3/27/2020 | Hmong News | World News in Hmong | Xov Xwm Ntiaj Teb | Hmong TV Network

27


Ntawm no yog xov xwm tshiab tawm txhua hnub. Peb hais txog xov xwm Hmoob thiab xov xwm ntiaj teb. Peb coj xov xwm kub txhov thoob ntiaj teb los hais lus Hmoob piav rau nej sawv daws.

This is Hmong news and other world news in the Hmong language. We broadcast news about the Hmong people and other Hmong related topics such as Hmong culture, Hmong clothes, and Hmong events.

Our news is translated from English to Hmong. We have Hmong news from Fresno, Hmong news from Minneapolis, Hmong news from St. Paul, and Hmong news from many other cities. We also report national news in the United States and world news in the Hmong Language.

SUBSCRIBE ►
If you like our video, Click the Like Button!
For more news, check our Newscast playlist! ►

Like us on FaceBook:
Follows us on Twitter:
Visit our website for the latest news:


Source: https://surnativa.com
Read more all post News : https://surnativa.com/news/
27 Comments
 1. Art-maGination says

  If I was them, I would write a letter and distribute it back to all the neighbors saying, don't be so paranoid, we are not of Chinese descendants and we don't have the coronavirus!

 2. Neej Tshiab says

  Cov hluas tuaj yug teb chaws meskas no khav tias lawv yog meskas lawm no es ntshe yuav tsis muaj hnub mag tej teeb meem zoo li no no tab sis nco zoo nawb txog qhov kawg nej kawg rov los vam kev pab ntawm hmoob ov cov niag me nyuam hmoob ruam

 3. subzero says

  There’s no point trying to reason with the racist, they already made up their minds, you just have to make sure your prepared to defend yourself at all cost.

 4. Ge Yang says

  Cov tis npe mekas tej zaum kuj txaus siab thiab.

 5. Ge Yang says

  Puam chawj mas, cov siab phem ces yawmsaub thiaj muab kis kiag rau nws xwb.

 6. Tik Hang says

  Stay loaded… Be ready to shoot…

 7. Anna says

  Some people are so ignorant!!

 8. Yer Yang says

  Ua cas koj yuav hais 2 txog siav tas li .Maj mam hais Los tsi ua cas lid yeej tsi muaj leej twg yuav txeeb hais li os .

 9. Kia Yang says

  Tus nus kuv xav tau tias yog nej xav kom cov mob Coronavirus ploj mus sai mas yuav tsum yog cov ntseeg Tswv Yexus sawv daws los koom siab koom ntsws thov Vajtswv Yexus tus tsim ntuj tsim ntiajteb kom pab tshem tus mob Coronavirus mas thiaj yuav ploj mus tag sai. Nyob rau peb lub xeev kuj muaj tus puav thov Vajtswv Yexus pab tshem. Peb tseem tig ntsej mloog seb zoo li cas lawm. Yuav kom ploj mus sai mas yuav tsum yog tagnrho sawvdaws sib koom siab thov Vajtswv Yexus mas Nws thiaj pom tias peb muaj kev ntseeg txaus lawm mas Nws thiaj yuav tshem tus kab mob Coronavirus mus.

 10. Dang Thoj says

  Kom noob tu taw los funding nyiaj rau cov Doctor los pob niaj hnub khav tias muaj nyiaj no ne niag pov tsoob niam na tuag lawm los

 11. Dang Thoj says

  Npaj phom e yog tawv dawb tuaj rhais ntawv rau ntawm u qhov rooj ces luaj phom kom nws plab tawg xwb mas ua neeg nyob kawg yuav tuag mus 1 hnub xwb na cia ua dab neeg li cai vaj muab cov liab coj dab tua mos lwj xwb mas

 12. Yeng Xiong says

  Thov kom hmoob 18 xeem noog rau cov nom tswv mekas tias puas yog hmoob yog cov mus kis tug kab mob ( covid 19 ) los rau tebchaws mekas es ua cas cov dub thiab cov dawb ho yuav saib tsis taus peb cov neeg tawv daj plaub hau dub) peb cov hmoob txhob ntse coob coob tag nrho hmoob kom ua tib pab los hais kom tau kev ncaj ncees rau hmoob los neeg plaub hau dub xwb ho pheej muaj ntau ntau pab ntse yog li mas hais lus tsis tseem ceeb dabtsi rau hmoob nawv mog

 13. Cheu Va says

  Npis kuv xav kom koj hais lus ze koj lub micro mentsis kom nrov mentsis.

 14. Vue Vang says

  B si yee xai Koa will help u family

 15. TRUTHFULLYYOURS says

  Ces tus kab mob no coj cov laus los mas. Cov laus noj nyiaj laus lawm xwb ne

 16. TRUTHFULLYYOURS says

  Yog tus mob no los coj cov laus no ces kuv laj txhawj li o. Kuv twb tsis tau laus ne

 17. TRUTHFULLYYOURS says

  Kuv xav mas rov qab tso sawvdaws mus ua haujlwm es tso tus kab mob no mam xaiv xwb nas.

 18. Tongshua Xiong says

  Ua tsaug raug HmongTV. Network, kuv xav thov share nej qhov Xovxwm no rau hauv Facebook vim yuav yuav yog ib qho zoo rau tshoom phoojywg suavdaws. Rauqhov lub caij nyoog no peb cov niam txiv kwvtij neejtsa hmoob nyiam txais tej Xovxwm cuav los yog ntawv cuav ib tug xa rau ib tug mus rau coob tus tibneeg. Yog nej tso cai ces kuv share mam share, tsis kam los tsis ua licas.

 19. Yeu Cha says

  Tus mob nyob hauv Walmart yog ib tug neeg ua hauj lwm nyob rau ntawm ghov chaw muag tshuaj . nws yeej tsis paub tias kis rau nws vim yog nws kuaj nws tus kheej mam paub xwb

 20. Ntsum Thoj Yaaj says

  peb cov moog ntseeg vaajtswv naj pumtseeb lawm los tsitau ? hnub twg yesxus qheg lugtxug ces nwg yuav has ibyaam nkaus lenuav rua pebhmoob tag . thaum ntawm peb yuav quaj tsi lug kuamuag . vim peb claimtawv tsi zoole puab claim.

 21. Ntxiag Yaj says

  Tus loj yog Ntxiag Yaj nawj kwv tij thoob ntuj o npe cuav yog iag yang oke makasih

 22. Tsov Dawb Taug Laj says

  Txhob muab yus tus kheej txua es kom yus xav hais tias yus txaj muag ua Hmoob lawm, txawm ua npaum twg los yeej kawg noj nqaij npuas xyaw zaub ntsuab xwb thiaj dim.

 23. Shiloh Simeonyahx says

  Ua cas nej ho tsis ho tsis hais lus mekas kom American paub thiab

 24. Tong Vang says

  Sau ntawv thiab cem xwb tsis khaus yus tawv lis hos npis vang AWS kuv tsis yog dawb haus los kuv twb chim rau cov nyuag dev ua niaj xyoo mus ua laij kuv tshais tsam yus tsis lucky es cia lis yog yus cov no ces thaj maum loos tshiv xwb nawb leej twg yuav kam mus txav tis ma tuaj sab nraum daim iav no saib xwb zoo tsis tau lis hos

 25. cheng xiong says

  Meka tsim nyog txaj muag rau peb Hmong lam tau lam ntxub Hmong yam tsis paub quav dab tsis peb Hmong tsis yog cov mus nqab corona virus 🦠 pem China Wuhan los meka yuav saib neeg kom zoo zoo haiv neeg twg yog haiv neeg twg lam tau lam muab cov corona virus 🦠 19 liam li no rau peb Hmong tsis yog lawm meka cas tseem muaj cov neeg ruam li no thiab

 26. A B says

  Nej yuav tsum tawm xov xwm hais tiasTus uas mus kis tau kab mob ces txawm yog cov meskas daj hau uas nyob tsis tau es mus kis tim suav los ntag no thiab mas.

 27. Bea Xiong says

  They need to make it on the report on nationwide that we are hmong…..they need to stol harassing and blaming the asian. U guys need to report to police and have camera your front surrounding your houe. Hmong folks better prepared for the worst coming. Report this on social media. Corona virus no tim mekas thiab suAv to wipe out world for population control. Thov kom neb hmoob report rau social medi thiab rau mekas cov news. Be strong will to fight. Wish you the best n safe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.